Ontruimingsplan en Ontruimingsplattegrond.

Een ontruimingsplan is een van te voren vastgesteld plan waarin staat beschreven hoe in geval van nood alle aanwezigen het gebouw zo veilig mogelijk kunnen verlaten. Hierin staat onder andere beschreven wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een ontruiming, stroomuitval, brand of een bommelding.

Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een evacuatie.

Het plan is altijd een op maat gemaakt document en kan er voor ieder gebouw of organisatie anders uit zien. In een zorginstelling met niet zelfredzame mensen is bijvoorbeeld een andere aanpak vereist dan bij een kantoorpand. Het plan heeft wel éénzelfde doel: ervoor zorgen dat iedereen weet hoe er gehandeld moet worden bij een ontruiming/calamiteit.

In een ontruimingsplan staan de volgende onderwerpen beschreven

  • Algemene gegevens en belangrijke telefoonnummers;
  • Plattegrond van het pand / ontruimingsplattegrond;
  • Alarmeringsprocedure en procedure bij een ontruiming;
  • Instructies bij een ontruiming en de taken van de BHV-organisatie;
  • Instructies bij een oefening zoals het logboek van de BHV-organisatie.

 Wettelijke verplichting ontruimingsplan

Het bouwbesluit 2012 bepaalt of er een ontruimingsplan verplicht is. Het zesde lid van het Bouwbesluit (artikel 6.23 – Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan) zegt dat als een brandmeldinstallatie wettelijk verplicht is, er ook een plan moet zijn.

De brandmeldinstallatie is verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. Een brandmeldinstallatie is bijvoorbeeld verplicht bij kantoorpanden met een gebruikersoppervlakte groter dan 500 m² en/of als het gebouw uit meer dan één verdieping bestaat. Bij een kinderdagverblijf gelden er echter andere verplichtingen en is een brandmeldinstallatie (met volledige bewaking) verplicht als je kinderen jonger dan 4 jaar opvangt op een gebruikersoppervlakte van 200 m² of groter, of als er meer dan 6 kinderbedden aanwezig zijn op de eerste verdieping of hoger.

Afhankelijk van de situatie en diverse factoren wordt bepaald of een brandmeldinstallatie verplicht is. Wanneer de brandmeldinstallatie verplicht is, is een ontruimingsplan ook verplicht.

Voor vragen en of een offerte, neem vrijblijvend contact op.

 
Opbellen
E-mail